Kilka przykładowych realizacji

STANOWISKO PÓŁAUTOMATYCZNEGO MONTAŻU

Urządzenie zostało zaprojektowane do umożliwienia operacji montażu zaworów hydraulicznych.

Urządzenie kalibruje siłownikiem na określoną głębokość gniazdo otworu w zaworze. Siła nacisku siłownika kontrolowana jest elektronicznym reduktorem sprężonego powietrza.
Elektroniczny system kontroli wizualnej (kamera) weryfikuje poprawność zestawionych detali do montażu. Siłownik pneumatyczny umieszcza trwale zestaw detali w korpusie zaworu.
Jakość stempla siłownika pneumatycznego zaprasowującego detale w otworze zaworu jest kontrolowana na bieżąco przez elektroniczny system kontroli wizualnej (kamerę).
Czujnik drogi ocenia poprawność umieszczenia detali w otworze zaworu.
Detale wykonane niezgodnie z dokumentacją muszą zostać odłożone do separatora braków.

STANOWISKO PÓŁAUTOMATYCZNEGO MONTAŻU

Urządzenie zostało zaprojektowane do umożliwienia operacji montażu zaworów hydraulicznych.
W urządzeniu czujnik drogi weryfikuje poprawność montowanej sprężyny, a elektroniczny zestaw kontroli wizualnej (kamera) weryfikuje poprawność zestawionych detali przeznaczonych do umieszczenia w otworze korpusu zaworu.
Siłownik pneumatyczny umieszcza trwale zestaw detali w korpusie zaworu.
Elektroniczny zestaw kontroli wizualnej (kamera) sprawdza poprawność wykonanych operacji.
Detale wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną muszą zostać odłożone do separatora braków.

URZĄDZENIE PAKUJĄCE

Urządzenie zostało zaprojektowane do umożliwienia przepakowania detali z pojemników zbiorczych do pojemników typu KLT używanych w dalszym procesie produkcyjnym
Urządzenie składa się z dwóch sekcji.
? przenośnika
? sortownika
Przenośnik ma za zadanie przyjąć elementy z pojemnika zbiorczego i taśmą podawać mniejsze ilości do urządzenia sortującego.
Sortownik ma za zadanie zapakować elementy przekazane przez przenośnik do pojemników KLT. Elementy są porcjowane według wagi zaprogramowanej zgodnie z wytycznymi. Do pojemnika z odważonymi detalami podawana jest wydrukowana etykieta z charakterystycznymi danymi detali.
Pojemniki z detalami układane są automatycznie w rzędach poziomych i kolumnach pionowych na wózek transportowy.

PODAJNIK OSŁONY


Urządzenie zostało zaprojektowane do podawania osłony pralki do strefy montażu manualnego.
Ramię podajnika zaopatrzone w ssawki pobiera osłonę z pojemnika zbiorczego umieszczonego na podłodze. Następnie przenosi osłonę na pochylnię. Osłona grawitacyjnie przemieszcza się po pochylni do strefy montażu.

PODAJNIK PALET

Urządzenie zostało zaprojektowane do podawania na taśmę montażową elementu składowego opakowania pralki.
Taśma transportowa podaje do podajnika komponenty ułożone w kolumnach po kilka sztuk.
Podajnik pobiera zawsze jeden komponent, przenosi i podaje na taśmę
w określone miejsce.

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA WODY

Urządzenie zostało zaprojektowane do usuwania pozostałości wody z układu zmywarki po zakończeniu procesu produkcji.

Operator podłącza wąż zmywarki do szybkozłącza. Rozpoczyna się automatycznie proces odsysania wody sygnalizowany wizualnie lampką kontrolną.
Po usunięciu wody z układu zmywarki lampka sygnalizacyjna gaśnie. Operator odłącza wąż od szybkozłącza.

TESTER PRZYŁĄCZY I PRZEDŁUŻACZY

Urządzenie zostało zaprojektowane do testowania przewodów zakończonych jednostronnie wtyczką i przedłużaczy.

Test przewodów zakończonych wtyczką:
- operator podłącza wtyczkę do gniazda testera,
- wolne końce przewodu przykłada kolejno do punktu kontrolnego,
- test pozytywny - następuje wyrzucenie wtyczki z gniazda,
- test negatywny - operator odblokowuje wtyczkę przyciskiem sterowniczym, odłącza ją od gniazda ręcznie i odkłada do braków.

Test przedłużaczy:
- operator podłącza wtyczkę przedłużacza do gniazda testera a gniazdo przedłużaczado wtyczki testera,
- przyciska przycisk "START TESTU", następuje automatyczne sprawdzanie przedłużacza,
- test pozytywny - następuje wyrzucenie wtyczki z gniazda,
- test negatywny - operator odblokowuje wtyczkę i gniazdo przyciskiem sterowniczym, odłącza je ręcznie i odkłada do braków.

Przeprowadzane testy:
- test poprawności podłączenia przewodów,
- test obwodu ochronnego,
- test probierczy,
- pomiar spadków napięć na przewodach.

TESTER KLAWIATUR MEMBRANOWYCH

Urządzenie zostało zaprojektowane do testowania, prób długotrwałych klawiatur membranowych.

Operator mocuje klawiaturę.
W górnej części mocuje dedykowaną płytkę z kołkami naciskającymi.
Na liczniku ustawia żądaną ilość cykli pracy i naciska przycisk "START".

TESTER ZAWIASÓW DRZWI LODÓWEK

Urządzenie zostało zaprojektowane do testowania, prób długotrwałych zawiasów drzwi lodówek.

Operator wstawia lodówkę w ramę testera.
Mocuje uchwyty ramion testera do uchwytów lodówki. Na licznikach nastawia ilość cykli testu. Przyciska przycisk "START".
Następuje zablokowanie lodówki, następnie otwieranie i zamykanie drzwi w ilości nastawionej na licznikach programowanych.

PODAJNIK GUM DO ŻUCIA

Urządzenie zostało zaprojektowane do podawania w ustawianych partiach gumy do żucia bezpośrednio przed procesem pakowania.

Gumy do żucia przemieszczające się na taśmie transportowej są porcjowane w ilościach wcześniej ustawianych i przemieszczane bezpośrednio do urządzenia pakującego.